Drie doelgroepen - verschillende projecten

Doelgroep 1

Weeskinderen


Duizenden weeskinderen hebben honger en dorst.
Ze hebben uw hulp nodig

Abu Huraira overleverde dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei, “iemand die voor een weeskind zorgt of het nou familie is of niet, ik en degene zullen samen zijn in paradijs zoals dit, en Malik (legde dit uit) met het gebaar door het laten zien van zijn wijsvinger en middenvinger die dicht bij elkaar zitten Sahl ibn Sa'ad heeft de Profeet (saws) horen zeggen, "Ik en degene die voor een wees zorgt en hem voorziet, zullen zoals dit in het Paradijs zijn", en hij zette zijn middelvinger en wijsvinger dicht bij elkaar. Sahieh al-Boekharie, Boek 73, Hadith 34 De Profeet Mohamed zei: “Als iemand een wees over het hoofd aait omwille van Allah, zal hij gezegend worden voor elke haar waarover zijn hand heeft gestreken; en als iemand een weeskind goed behandelt onder zijn verzorging, hij en ik zullen zoals deze twee zijn in het Paradijs,” twee vingers samenvoegend. (Hadith in Sunan at-Tirmidhi).


Doelgroep 2

Weduwen


Duizenden weduwen zitten zonder eten en drinken.
Ze hebben uw hulp nodig

Weduwe zijn in Marokko is niet eenvoudig. Er zijn geen instanties en organisaties waar ze een uitkering of hulp krijgen. Ze zijn meestal aan hun lot overgedragen.

Een van de beste daden is een sadaqa geven aan de weduwen. Onze Profeet salla Allahu alaihi wassalam heeft bevolen om vrouwen in het algemeen en weduwen in het bijzonder goed te behalen. Hij zei vaal tegen zijn metgezellen: “Zorg goed voor de vrouwen” (Overgeleverd door moslim) Hetzelfde advies mbt tot de vrouwen werd herhaald in de afscheidspreek, waarin hij duizenden van zijn metgezellen toesprak. De Profeet, moge Allahs gebeden en vrede met hem zijn hielp de weduwen en de weduwe is de vrouw wiens man is gestorven. Ze heeft iemand nodig die haar kan helpen. Die haar zaken op orde kan brengen en haar in haar noden en behoeften kan voorzien. Daarom heeft de Profeet bevolen en opgedragen dit te doen. Zo zei hij: “degene die de weduwe en behoeftigen helpt is als degene die zich inspant op de weg van Allah en is gelijk aan degene die de dagen vast en de nachten wakker blijft in gebed. (Overgeleverd door Al-Bukhari) .


Doelgroep 3

Zieken


Duizenden zieke mensen hebben uw hulp nodig.

Hij zei in de woorden van de Boodschapper van God, moge Allahs gebeden en vrede zij met hem genees uw zieken middels een sadaqa), en van hieruit wordt duidelijk bevestigd door de Boodschapper van God, mogen Allahs gebeden en vrede met hem zijn hoe waardevol de sadaqa is voor de zieke en het helpen van de zieke om te herstellen van deze ziekte, naast de andere vele voordelen van de moslimdienaar In deze wereld of in het hiernamaals, waaronder: - 2020 .

1:- sadaqa verlengt het leven van de dienaar en werkt om zijn geld te verhogen en de overwinning voor hem te behalen in zaken en aangelegenheden van zijn leven. 2: - sadaqa voorkomt dat sommige slechte dingen met je gebeuren, zoals verdrinking, ziekte of diefstal. 3: - sadaqa helpt om de zieke te genezen van zijn ziekte, met toestemming van de Almachtige Allah 4: - Sadaqa haalt de ziekte weg van de zieke en verwijdert veel kwalen 5:- sadaqa is een van de redenen waarom Allah de Almachtige smeekbede van de dienaar verhoord , en er is geen moment waarin de dienaar Allah het hardst nodig heeft om zijn smeekbede te beantwoorden dan op het moment van zijn ziekte.

Moge Allah u rijkelijk belonen